Asiakkaan infosivut
kirjanpitoa
30.12. 2021

Tärkeät luvut 2022.

PALKKAHALLINNON LUVUT 2022

Sosiaalivakuutusmaksut ja muut tärkeät luvut vuodelta 2022

Työnantajan sairausvakuutusmaksu (SOTU-maksu),(16-67v) 1,34% (2021: 1,53%)

Työntekijän työeläkemaksu (17-52v ja 63-68v) 7,15% (2021: 7,15%)

Työntekijän työeläkemaksu (53 - 62 vuotias työntekijä) 8,65% (2021: 8,65%)

Työntekijältä perittävä työttömyysvakuutusmaksu(17-64v) 1,50% (2021: 1,40%)

Osaomistajalta perittävä tyött.vak.maksu(ei koske ei-omist.) 0,74% (2021: 0,65%)

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 0,50% (2021: 0,50%)

Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,07% (2021: 0,07%)

Kotimaan osapäiväraha (yli 6h työmatka) 20€ (2021:20€), kokopäiväraha 45€ (yli 10h työmatka, 2021:44€)

Ateriakorvauksen enimmäismäärä 11,25€ (2021: 11,00€)

Kilometrikorvaus oman auton käytöstä 0,46€/km (2021: 0,44€/km)