Asiakkaan infosivut
kirjanpitoa
4.01. 2021

Tärkeät luvut 2021

PALKKAHALLINNON LUVUT 2021

Sosiaalivakuutusmaksut ja muut tärkeät luvut vuodelta 2021

Työnantajan sairausvakuutusmaksu (SOTU-maksu),(16-67v) 1,53% (2020: 1,34%)

Työntekijän työeläkemaksu (17-52v ja 63-67v) 7,15% (2020: 7,15%)

Työntekijän työeläkemaksu (53 - 62 vuotias työntekijä) 8,65% (2020: 8,65%)

Työntekijältä perittävä työttömyysvakuutusmaksu(17-64v) 1,40% (2020: 1,25%)

Osaomistajalta perittävä tyött.vak.maksu(ei koske ei-omist.) 0,65% (2020: 0,65%)

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 0,50% (2020: 0,45%)

Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,07% (2020: 0,07%)

Kotimaan osapäiväraha (yli 6h työmatka) 20€ (2020:20€), kokopäiväraha 44€ (yli 10h työmatka, 2020:43€)

Ateriakorvauksen enimmäismäärä 11,00€ (2020: 10,75€)

Kilometrikorvaus oman auton käytöstä 0,44€/km (2020: 0,43€/km)