Asiakkaan infosivut

Yrityksen sosiaalimaksut 2014

Työntekijän eläkevakuutus *)

TyEL-vakuutettavan ansion alaraja 56,55 €/kk

Sopimustyönantaja(maksu-% määräytyy vuoden 2012 palkkasumman perusteella)

 • palkat alle 1 936 500 € 24,2 %
 • palkat 1 936 500 – 30 984 000 € 24,05 %
 • palkat yli 30 984 000 € 23,02 %
 • Tilapäinen työnantaja 24,2 %

Yrittäjäeläkevakuutus

 • alle 53 v 23,3 %
 • 53 v täyttänyt 24,80 %
 • Aloittavan yrittäjän maksu (48 kk ajalta) (alkaen v.2013/ennen v.2013 
  • alle 53 v 18,174 % / 17,48 %
  • 53 v täyttänyt 19,344 % / 18,60 %

Työttömyysvakuutus **)

 • palkat alle 1 990 500 € 0,75 %
 • palkkojen 1 990 500 € ylittävältä osalta 2,95 %
 • TyEL-vakuutettu yrityksen osaomistaja 0,75 %

 

Tapaturmavakuutus

Aloittain työn tapaturmariskin mukaan 0,1–7 %

Ryhmähenkivakuutus (keskimäärin) 0,067 %

Työnantajan sosiaaliturvamaksu 2,14 %

 

*) TyEL-vakuutussopimus tehtävä (sopimustyönantaja), jos työsuhteessa jatkuvasti ainakin yksi työntekijä tai työntekijöiden 6 kk palkkasumma ylittää yhtäjaksoisesti 8 100 euroa. Maksuprosentit pitävät sisällään myös palkansaajan osuuden vakuutusmaksusta.

**) Lisäksi yritys pidättää palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun ja tilittää maksut työttömyysvakuutusrahastolle.