Asiakkaan infosivut

Arvonlisäverot 2014

Yleinen verokanta 24 %

Alennetut verokannat

  • Elintarvikkeet, rehut, ravintola- ja ateriapalvelut 14 %
  • Tilatut sanoma- ja aikakauslehdet*), Kirjat, lääkkeet, liikuntapalvelut, kulttuuri- ja viihde- tilaisuudet, henkilökuljetukset, majoituspalvelut, televisiolupatulot, omien taide-esineiden myynti ja kaikkien taide-esineiden maahantuonti, tekijänoikeuskorvaukset 10 %

 

Tarkista arvolisäverokanta meiltä