Asiakkaan infosivut

Yrityksen muistilista 2014

(Lähde: Taloushallintoliitto)

Tärkeät päivämäärät 2014

Ennakon täydennysmaksu 31.1.

ilman jäännösveron korkoa ja yhteisöillä veroilmoituksen
viimeiseen antopäivään ilman yhteisökorkoa

Palkkailmoitus tapaturmavakuutusyhtiölle 31.1.

Työnantajan vuosi-ilmoitus

 • verohallinnolle 31.1.
 • työeläkeyhtiölle 31.1.

Osinkojen vuosi-ilmoitus 31.1.

Vuosi-ilmoitus pääomatulona verotettavista
osakaslainoista 24.2.

Verotilin vuosimenettely, ilmoitus- ja maksupäivä 28.2.

Veroilmoitukset

 • Maatalouden harjoittajat ja metsätalouden lomake 2C*) 28.2.
 • Verotusyhtymät 28.2.
 • Liikkeen- ja ammatinharjoittajat *) 2.4.
 • Elinkeinoyhtymät (Ay tai Ky) 2.4.
 • Osakeyhtiöt ja muut yhteisöt (tilikausi päättynyt 31.12.**) 30.4.
 • Vähäistä toimintaa harjoittavat*) 7. tai 15.5.

Arvonlisäveron ulkomaalaispalautushakemus vuodelta 2012 30.9.

Toistuvat päivämäärät (kuukausittain)

 • Paperiset kausiveroilmoitukset 7. päivä
  (perillä Verohallinnossa ***)
 • Sähköiset kausiveroilmoitukset 12. päivä
 • Verotiliverojen maksupäivä 12. päivä
 • Yhteenvetoilmoitus myynneistä EU-maihin 20. päivä
 • Ennakkoverojen maksupäivä 23. päivä
  (kantokuukaudet ennakkoverolipussa)

Tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava 4 kk kuluessa tilikauden päättymisestä.

*) Vähäistä liike- ja ammattitoimintaa tai vähäistä maataloustoimintaa harjoittavat sekä metsätalouden harjoittajat, jotka eivät ole arvonlisäverovelvollisia palauttavat joko 7.5. tai 15.5. (palautuspäivä veroilmoituksessa).

**) Muutoin 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

***) Jos 7. päivä on arkipyhä tai viikonloppu, ilmoitus annettava niitä seuraavana päivänä.